Voor u maken we een uitzondering

Organogram

Een organogram (organisatieschema of organigram) is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming. Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat  en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

Klik hier voor het organogram van Vivantes.