Voor u maken we een uitzondering

Organogram

Een organogram (organisatieschema of organigram) is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming. Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat  en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

Klik hier voor het organogram van Vivantes.

 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

 

Personeelssamenstelling

 

Vivantes wil een organisatie zijn waar oprechte aandacht is voor de (vraag van de) klant en waar medewerkers graag werken. In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personeelssamenstelling beschreven. Vivantes omarmt en onderschrijft dit kwaliteitskader. Onder andere het scholingsbeleid, werving- en selectiebeleid en het kwaliteitsbeleid binnen Vivantes worden afgestemd om de gewenste personeelssamenstelling te bereiken.

 

Onderstaand een overzicht van de huidige situatie binnen Vivantes per medio 2017.

 

Medewerkers en vrijwilligers

 

Aantal medewerkers

 

 

 

Fte Medewerkers

 

 

 

 

 

 

Aantal medewerkers werkzaam op overheadsfuncties*

 

 

 

Aantal medewerkers werkzaam op locatie

 

 

 

Aantal Vrijwilligers

 

 

 

801

 

 

 

439,02

 

 

 

105

 

 

 

696

 

 

 

602**

 

 

 

*Overhead bestaat uit directieteam, staf en ondersteunende diensten

 

**Inclusief vrijwilligers overhead

 

 

Locaties

 

Vivantes biedt zorg vanuit de volgende 9 locaties:

 

Locatie

 

 

 

Aantal medewerkers

 

 

 

Vrijwilliger

 

 

 

Aelserhof

 

 

 

75

 

 

 

63

 

 

 

Bloemenhof

 

 

 

69

 

 

 

59

 

 

 

Bunderhof

 

 

 

86

 

 

 

78

 

 

 

Franciscus

 

 

 

92

 

 

 

136

 

 

 

La Famille

 

 

 

69

 

 

 

36

 

 

 

Moutheuvel

 

 

 

89

 

 

 

62

 

 

 

Olympiastaete

 

 

 

51

 

 

 

44

 

 

 

Oud Geleen

 

 

 

79

 

 

 

67

 

 

 

Urmonderhof

 

 

 

86

 

 

 

53

 

 

 

Eindtotaal

 

 

 

 

696

 

 

 

 

 

598

 

 

 

 

Onderstaand een overzicht van de medewerkers per categorie. Bij de verschillende categorieën zijn de volgende functies ondergebracht:

 

·         Administratief en management

 

o    Locatiemanager

 

o    Administratie en call center medewerkers

 

·         Facilitair

 

o    Bewonersassistent

 

o    Horecamedewerker

 

o    Keukenhulp

 

o    Zorgondersteuner

 

·         Verzorging niveau 2-3

 

o    EVV

 

o    Helpende

 

o    Verzorgende (IG)

 

·         Verpleging niveau 4-5

 

o    MBO Verpleegkundige

 

o    HBO Verpleegkundige

 

·         Leerlingen (opleiding verzorgende IG)

 

·         Welzijn

 

o    (Ass) Dagbestedingscoaches

 

·         Vrijwilliger

 

 

INVOEGEN PDF MET GRAFIEKEN

 

Personele kosten in % van de omzet

 

Kostenplaats

 

 

 

Personele kosten in % van de omzet*

 

 

 

Aelserhof

 

 

 

-56%

 

 

 

Bloemenhof

 

 

 

-50%

 

 

 

Bunderhof

 

 

 

-45%

 

 

 

Franciscus

 

 

 

-62%

 

 

 

La Famille

 

 

 

-51%

 

 

 

Moutheuvel

 

 

 

-57%

 

 

 

Olympiastaete

 

 

 

-61%

 

 

 

Oud Geleen

 

 

 

-39%

 

 

 

Urmonderhof

 

 

 

-63%

 

 

 

*Betreft personele kosten en omzet Q1

 

Personele kosten betreffen:      Lonen en salarissen

 

Sociale lasten  

 

Pensioenpremies

 

Andere personeelskosten

 

Personeel niet in loondienst

 

Omzet betreft:              Alle opbrengsten

 

 

Overzicht Fte vast/ tijdelijk contract

 

   

Fte vast contract

 

 

 

Fte tijdelijk contract

 

 

 

360,6

 

 

 

78,42

 

 

 

 

 

Leerlingen en stagiaires

 

Aantal BBL leerlingen

 

 

 

Aantal BOL stagiaires

 

 

 

19

 

 

 

18

 

 

 

 

Om in te kunnen spelen op de individuele opleidingswens van medewerkers bieden we vanaf het schooljaar 2017-2018 medewerkers maatwerktrajecten aan, afgestemd op hun opleidingsniveau. Dit betekent dat medewerkers starten in een reguliere 3 jarige opleiding tot Verzorgende IG, of instromen in verkorte opleidingen tot Verzorgende IG of Verpleegkundige (niveau 4 en 5).

  

Ziekteverzuim (overzicht januari tot en met september 2017)

   

 Voor een grafische weergave klik hier