Ouderenzorg met toekomst

Zorg Innovatie Atelier opent haar deuren

Persbericht 14 juli 2016

Op vrijdag 15 juli a.s. om 14.00 uur vindt de opening plaats van het nieuwe Zorg Innovatie Atelier (ZIA) in de Vivantes locatie Aelserhof in Elsloo. Een voor Nederland uniek publiek-privaat samenwerkingsverband dat mede gesubsidieerd is door de provincie Limburg en de gemeente Stein en erkend in het kader van het programma Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS.

  

Vivantes is ervan overtuigd dat, in een tijd waarin Nederlandse zorginstellingen ‘meer met minder’ moeten doen, zorgvernieuwing ontzettend belangrijk is. Het Zorg Innovatie Atelier is een plek waar nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitgetest en doorontwikkeld. Maar ook een plek waar zorgmedewerkers, ondernemers, onderwijsorganisaties, kennisinstituten en cliënten veel van elkaar kunnen leren. Met als belangrijkste doel: meer zorgkwaliteit voor minder geld.  

 

Van idee naar ZIA

De basis van ZIA ligt in de aanloop naar het verpleeghuis La Famille in Elsloo. Vivantes had zich voorgenomen om het ‘verpleeghuis voor de toekomst’ te bouwen. Zowel in de eigen regio als daarbuiten werden vernieuwende en succesvolle concepten bezocht en onderzocht. In samenwerking met diverse partijen werd een verpleeghuis gebouwd waarin het lukt om, dankzij allerlei slimme technologische toepassingen met minder personeel meer zorgkwaliteit te bieden. Via camera-monitoring en bewegingsdetectie kunnen zorgmedewerkers dag en nacht in de gaten houden of alles in orde is met een cliënt. En een vraag van een cliënt kan via een handig aanraakscherm met spreekluisterverbinding snel beantwoord worden. Cliënten die niet meer zo mobiel zijn, kunnen via dit scherm deuren openen en gordijnen, zonwering en verlichting bedienen. Kortom: door het gebruik van zorgtechnologie worden medewerkers gefaciliteerd in hun dagelijkse werkzaamheden en wordt de eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt gestimuleerd.  

 

Naar aanleiding van de in La Famille opgedane ervaringen, hebben een aantal samenwerkende partijen zich de volgende vraag gesteld: “Hoe het zou zijn als er een plek zou zijn waar de technologie van morgen vandaag al zou kunnen worden toegepast. Waar studenten komen leren en kennismaken met de nieuwste technieken en waar zorgprofessionals hun kennis vergroten. Waar bedrijven, overheden, zorgverzekeraars, onderwijs, klanten en medewerkers gezamenlijk werken aan nieuwe duurzame (zorg)oplossingen?  

 

Partners en Vrienden van ZIA

Deze vraag heeft geleid tot een idee voor een publiek-privaat samenwerkingsverband, het Zorg Innovatie Atelier. De negen, zeer diverse, partners vormen het ZIA, dat mede gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg en de gemeente Stein. Het ZIA is ook erkend in het kader van het programma Waardigheid & Trots van het ministerie van VWS. Naast het samenwerkingsverband bestaat ZIA uit fysieke ruimtes: een verpleeghuiskamer, een zorgwoning, een ruimte ‘Slim bewegen voor ouderen’, een studieruimte en een conferentiezaal.  

 

Diverse bedrijven dragen het ZIA een warm hart toe. Als ‘vriend van ZIA’ hebben zij hun naam verbonden aan dit initiatief door een eenmalige sponsoring in natura.

 

Vanaf 15 juli 2016 is de website www.zorginnovatieatelier.nl actief.