Ouderenzorg met toekomst

Geldautomaat in Urmond krijgt beperkte beschikbaarheid

Persbericht 11-10-2013

 

Urmonderhof, gemeente Stein en Rabobank komen samen tot oplossing

 

Vanaf 15 oktober a.s. is de geldautomaat bij de Urmonderhof beschikbaar van 07.00 uur tot 21.00 uur. Dit is het resultaat van besprekingen tussen de directie van Vivantes, de gemeente Stein en Rabobank Westelijke Mijnstreek.

 

Bewoners ervaren overlast

Rabobank Westelijke Mijnstreek huurt de locatie van de geldautomaat van Vivantes. De bewoners van de Urmonderhof ervaren al enige tijd overlast van jeugd en jongeren die zich, met name ’s avonds, ophouden bij de geldautomaat. De beleving van veiligheid komt hierdoor in het gedrang. Ook ervaren ze overlast van verkeer dat met hoge snelheid het terrein van de Urmonderhof oprijdt en van fout geparkeerde auto’s die doorgangen en in-/uitgangen blokkeren.

 

Samen komen tot een oplossing

De genoemde bezwaren hebben ertoe geleid dat Vivantes, de gemeente Stein en Rabobank Westelijke Mijnstreek samen om tafel gezeten hebben om te komen tot een oplossing. Uitgangspunt in deze overleggen was dat, naast de borging van een gevoel van veiligheid voor de bewoners, de geldautomaat behouden bleef voor de inwoners van Urmond en omgeving. Uiteindelijk is overeengekomen om de beschikbaarheid van de geldautomaat te beperken. Mocht over een aantal maanden blijken dat dit niet voldoende is, dan wordt bekeken welke verkeers-beperkende middelen kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid rondom de Urmonderhof.