Ouderenzorg met toekomst

Klanttevredenheidsonderzoek september 2016

Persbericht 9 september 2016

Als zorgorganisatie willen we graag dat onze cliënten zich prettig voelen en tevreden zijn. Om te weten of dat ook zo is, vragen we regelmatig naar hun ervaringen. Dit doen we o.a. met behulp van een klanttevredenheidsonderzoek.

 

In 2015 heeft een werkgroep, in samenwerking met de cliëntenraad, een nieuw meetinstrument ontwikkeld. Dit vernieuwde onderzoek heeft voor het eerst in januari jl. plaatsgevonden. De algemene scores daarvan vindt u hier. Tussen 12 september en 17 oktober a.s. vindt het onderzoek voor de tweede keer plaats.

 

Wij denken dat wij de tevredenheid kunnen verhogen, als wij weten welke knelpunten onze cliënten persoonlijk ervaren. Daarom is deze meting niet anoniem. Zorgcoördinatoren en managers hebben inzage in de individuele scores. De EVV’ers en contactverzorgenden, hebben inzage in de scores van de cliënten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Vult een cliënt de vragenlijst in, dan maakt de EVV’er of contactverzorgende nà 18 oktober een afspraak. Door de resultaten samen te bespreken weten we wat we goed doen en kunnen we, waar nodig, gezamenlijk naar oplossingen zoeken.

 

Het onderzoek wordt digitaal, via deze website aangeboden. Cliënten ontvangen via de post een brief met daarin de inlogcode en het wachtwoord. Is een cliënt niet in staat het onderzoek digitaal in te vullen, dan bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van een computer in de locatie of een papieren vragenlijst aan te vragen. Ook wordt hulp geboden bij het invullen. Wilt u een papieren vragenlijst ontvangen of hulp bij het invullen, dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator of uw EVV’er.

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

 

Klik hier om het onderzoek in te vullen.