Ouderenzorg met toekomst

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

Het doel van het Jaardocument is het verstrekken van verantwoordingsinformatie aan belanghebbenden over de aanwending van de collectieve middelen voor AWBZ en Zorgverzekeringwet gefinancieerde zorg.

 

Het jaardocument bestaat uit twee delen: een jaarverslag waarin het beleid van het afgelopen jaar tekstueel wordt verantwoord en een financiële weerslag (de jaarrekening) van het gevoerde beleid.

 

Jaardocument Vivantes 2015

Jaardocument Vivantes 2016