Ouderenzorg met toekomst

Informatieavond woonzorgcentrum Moutheuvel

Persbericht 15 augustus 2016

Management en cliëntenraad van woonzorgcentrum Moutheuvel nodigen de intramurale bewoners en hun contactpersonen van harte uit voor een bijeenkomst op donderdag 6 oktober van 19:00 uur tot 20:30 uur in de zaal van de Moutheuvel. De avond zal helemaal in het teken staan van de evaluatie van het op 30 mei jl. ingevoerde transformatiemodel ouderenzorg (TMO).

 

Transformatiemodel Ouderenzorg (TMO)

Om voor de toekomst de zorg voor kwetsbare ouderen te kunnen blijven bieden is Vivantes een aantal jaar geleden gestart met TMO. Dat zorgmodel bestaat uit twee belangrijke pijlers: een andere manier van werken en het inzetten van zorg ondersteunende technologie. Voor de cliënten en mantelzorgers van de Moutheuvel zijn o.a. de volgende veranderingen merkbaar:

  • Met de eigen kracht van de cliënt als uitgangspunt wordt nog meer dan voorheen gekeken naar wat de cliënt nog zelf kan. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het feit dat cliënten worden geacht hun maaltijden in de zaal te gebruiken tenzij dit echt niet kan. Ook wordt nadrukkelijk gekeken op welke manier mantelzorgers hierin betrokken kunnen worden.
  • Er is gekeken naar de manier waarop de werkzaamheden van de medewerkers zijn georganiseerd. Dat betekent voor hen dat zij díe taken uitvoeren waarvoor ze zijn opgeleid. De techniek dient hen hierin te ondersteunen. Ook het feit dat voortaan op elke kamer een voorraad verzorgingsproducten en linnengoed klaar ligt, zodat zij hun werk kunnen doen, hoort hierbij.
  • In de Moutheuvel is afdeling 4 ingericht voor verpleeghuiszorg somatiek en de afdeling ‘de Vaarstraat’ voor verpleeghuiszorg psychogeriatrie. Nachtelijke controle vindt plaats via cameramonitoring als de cliënt / mantelzorger hier toestemming voor heeft gegeven. Dat betekent dat er ook nog maar 1 nachtdienstmedewerker werkzaam is. Deze kan terugvallen op een Verpleegkundige van Dienst.

Meer bijzonderheden over TMO leest u in de brochure ‘ABC’ van de Moutheuvel. Heeft u het boekje niet (meer) of wilt u als mantelzorger het thuis nog eens rustig lezen, dan kunt u dit hier downloaden.

 

De bijeenkomst

Onder het genot van een kop koffie/thee met een stuk vlaai, houden we een interactieve bijeenkomst. In 4 groepen gaan we onder leiding van leden van de cliëntenraad in gesprek met elkaar. We willen het onder meer met u hebben over:

  • Wat zijn de ervaringen van de bewoners/mantelzorgers/familieleden naar aanleiding van de veranderingen? Wat vindt men goed - wat vindt men niet goed gegaan?
  • Heeft u ideeën over wat er anders zou kunnen/moeten?
  • Hoe zou u willen communiceren met de Moutheuvel en met de cliëntenraad?

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan dit overleg dan verzoeken wij om vóór 12 september a.s. kenbaar te maken met hoeveel personen u komt. Dit kan bij Anita Koenen, zorgcoördinator, via e-mail a.koenen@vivantes.nl.

  

We zien uw komst met veel plezier tegemoet.