Ouderenzorg met toekomst

Zorgbrede Governance code

Voor een goed functionerende zorgsector zijn professioneel bestuur en toezicht van groot belang. Vivantes volgt de Zorgbrede Governancecode. In deze code geven de brancheorganisaties hun algemene opvattingen weer over goed bestuur, toezicht en verantwoording in de zorg.

 

Deze code is niet vrijblijvend. Voor de brancheorganisaties verenigd in de BoZ geldt de toepassing van de code als lidmaatschapsverplichting. Nog belangrijker is de ambitie van individuele bestuurders en toezichthouders om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, goed bestuur en toezicht dag in dag uit dienstbaar te laten zijn om verantwoorde zorg te realiseren.

 

 

Klik hier voor het reglement Raad van Bestuur.

Klik hier voor het reglement Raad van Toezicht.