Ouderenzorg met toekomst

Alzheimercafé

Hoe gaan mantelzorgers en zorgmedewerkers om met een geliefde of cliënt die niet meer wil douchen, ’s nachts binnen of buiten ronddwaalt, opstandig is en soms zelfs agressief gedrag vertoont? Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Vanavond delen we inzichten en tips om nog beter in te spelen op individuele situaties en behoeften. Met als doel om samen de vrijheid te vergroten voor mensen met dementie. Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats  voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden. Onder begeleiding praten ze met elkaar over hun ervaringen en belevenissen in verband met het ziektebeeld. Gasten ervaren begrip en voelen zich minder alleen door de ontmoeting met anderen die hetzelfde meemaken. Om deel te nemen aan het Alzheimercafé is geen indicatie of aanmelding nodig.

 
Ervaringen uitwisselen

Het Alzheimer Café van Vivantes biedt de gemoedelijkheid en gezelligheid van een café in combinatie met het aanbieden van informatie op een informele manier. De gasten wisselen ervaringen en informatie uit. Ze praten over de mogelijkheden voor hulp of zoeken met elkaar naar praktische oplossingen.
In het café wordt een ervaringsdeskundige of een hulpverlener geïnterviewd over een thema. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, bijvoorbeeld: eerste symptomen van dementie, diagnose, geheugen, omgaan met dementie, communicatie en respect in een veranderende relatie, zorgvraag, besluit tot verpleeghuisopname, afscheid nemen. Het informeel kunnen stellen van vragen helpt betrokkenen over een drempel heen en maakt de stap naar de hulpverlening minder zwaar.

 

Samenwerkende organisaties

Het Alzheimer Café is een zelfstandige bijeenkomst, georganiseerd door Alzheimer Nederland WM, Vivantes, Steunpunt Mantelzorg Zuid, Alzheimer Centrum Limburg

 

Programma 2016 - 2017

De data zijn bekend maar het programma is nog niet helemaal klaar. Binnenkort wordt het schema verder aangevuld.

Het Alzheimer Café vindt plaats elke tweede dinsdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) in woonzorgcentrum Moutheuvel, Heerstraat Centrum 45, 6171 HS in Stein. Het programma start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De deelname is gratis, u hoeft zich niet aan te melden. Iedereen is welkom!
 

Datum 

Onderwerp 

Toelichting 

Spreker

Verslagen

13-09-16

Dementie en de mogelijke gevolgen voor het gedrag?

Wat is dementie, welke vormen van dementie zijn er en welke gevolgen heeft deze ziekte voor de getroffen persoon én voor de mantelzorger? Ria Meijers (casemanager dementie)
 11-10-16

Omgaan met veranderend gedrag bij dementie?

De omgang met een naaste met dementie roept vaak veel vragen op. Waar komt bepaald gedrag vandaan en hoe ga je daarmee om? Ria Meijers, casemanager dementie, bespreekt met u tips voor in het dagelijks leven. Ria Meijers (casemanager dementie) m
08-11-16 Hulp en ondersteuning bij dementie? Als de diagnose dementie is gesteld, lijkt de wereld om u heen in te storten. Er zijn veel veranderingen en er komt veel op u af. Vanavond bespreken we waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning. Pia Bronckhorst, Ria Meijers, David Smits

 13-12-16

Film

Tijdens de bijeenkomst wordt gezamenlijk gekeken naar de film ‘Alive inside’. De Amerikaanse documentaire Alive Inside laat op een aangrijpende manier zien hoe luisteren naar muziek ouderen met dementie stimuleert.

n.v.t.

nm

 10-01-17

Veiligheid en vrijheid

Hoe gaan mantelzorgers en zorgmedewerkers om met een geliefde of cliënt die niet meer wil douchen, ’s nachts binnen of buiten ronddwaalt, opstandig is en soms zelfs agressief gedrag vertoont? Naarmate de ziekte vordert, nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met vrijheidsbeperking tot gevolg. Vanavond delen we inzichten en tips om nog beter in te spelen op individuele situaties en behoeften. Met als doel om samen de vrijheid te vergroten voor mensen met dementie.

Miranda Fleuren
 14-02-17 Dementie en mantelzorg

In kleine groepjes gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die te maken hebben met het zorgen voor een naaste met dementie.

Pia Bronckhorst, Ria Meijers, David Smits

 14-03-17

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen!

Hoe kun je je naaste met dementie helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen? Hoe creëer je een veilige en prettige leefomgeving? En welke hulpmiddelen kunnen hierbij handig zijn?

Kelly Martens, ergotherapeut

 11-04-17 

Als thuis wonen niet meer gaat….

Opname in een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis voor iemand met dementie en voor zijn partner, familie en vrienden. Er verandert veel voor u en uw naaste. Het verpleeghuis neemt de dagelijkse zorg grotendeels over. Hoe helpt u uw partner of familielid wennen aan zijn nieuwe omgeving en wat is uw verantwoordelijkheid bij de zorg?  nog onbekend

 09-05-17 

Notaris legt uit

Wat moet je regelen als je naaste dementie heeft? Wat is een notariële volmacht of een levenstestament, wanneer is bewindvoering van toepassing en hoe regel je dat? Notaris Maurice Dassen geeft uitleg en gaat in op uw vragen. Notaris Maurice Dassen Palmen&Dassen Notarissen
13-06-17 Feestelijke afsluiting We sluiten het seizoen af met een gezellige, informele bijeenkomst die zeker ook geschikt is voor uw naaste met dementie. n.v.t.
 

 

Contact?
Heeft u vragen over het Alzheimercafé dan kunt u contact opnemen met:
Pia Bronckhorst (Steunpunt.Mantelzorg Zuid) T: 06 – 83 66 81 78
David Smits (Vivantes) T: 06 - 51 46 07 62
E-mail: alzheimercafe.stein@gmail.com