Ouderenzorg met toekomst

Toezicht en bestuur Vivantes gewaarborgd

Persbericht 31 december 2016

De Raad van Toezicht van Vivantes heeft in een open sfeer, constructief overleg gehad met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad over het zorgvuldig terugtreden van de Raad. Twee leden van de Raad van Toezicht, mevrouw J. Nelissen en de heer T. Borghs, blijven voorlopig aan om de continuïteit van het toezicht te waarborgen én de werving en selectie van een nieuw samen te stellen Raad van Toezicht mee in goede banen te leiden.

 

Dit wervings- en selectieproces start met het, in overleg met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, vaststellen van de profielen voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht. Tevens zijn Centrale Cliëntenraad, OR en de 2 aanblijvende leden van de Raad van Toezicht voornemens gezamenlijk een derde onafhankelijke persoon aan te trekken, waardoor in deze overgangsfase passend in het vereiste toezicht is voorzien. De heer J. Essers treedt volgens het regulier rooster van af per 1 januari 2017 en mevrouw M. van Kleef en de heer J. Pleumeekers leggen hun functie per 1 januari 2017 neer.

 

Raad van Bestuur

De heer G. Marinus, die per 1 januari de Raad van Bestuur zou vormen van Vivantes, heeft na overleg met de Raad van Toezicht besloten om af te zien van deze functie. Naar zijn mening is de organisatie op dit moment gebaat bij rust in en rond de organisatie waarbij het belang van de cliënten en van de medewerkers in zijn afweging voorop heeft gestaan. De Raad van Toezicht betreurt dit besluit zeer, maar heeft er tegelijkertijd grote waardering voor. De Raad van Toezicht heeft de huidige interim bestuurder, de heer J. de Jong gevraagd om zijn tijdelijke contract te verlengen totdat de nieuwe Raad van Toezicht invulling heeft kunnen geven aan de nieuwe Raad van Bestuur. De heer de Jong heeft hiermee ingestemd.

 

De Raad van Toezicht is van mening dat zowel het toezicht als het bestuur van Vivantes in de huidige situatie op een passende wijze zijn ingevuld en gewaarborgd, zowel in het belang van de cliënten, als de medewerkers van Vivantes. De Raad heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorgkantoor (zorgverzekeraar) geïnformeerd. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat de in gang gezette maatregelen leiden tot de gewenste resultaten en zal Vivantes met belangstelling blijven volgen.