Ouderenzorg met toekomst

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht benoemd

Persbericht 24 maart 2017

Met ingang van 14 maart jl. is de heer Henk van Rees benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Vivantes.

 

In december 2016 werd, door de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad, het vertrouwen opgezegd in de Raad van Toezicht. Als gevolg daarvan is de Raad van Toezicht afgetreden. Raad van Toezicht leden mevrouw Nelissen en de heer Borghs zijn aangebleven om de continuïteit te waarborgen en de werving en selectie van de nieuwe Raad van Toezicht in goede banen te leiden.

 

Nieuwe voorzitter

Op 14 maart jl. is, in overleg met de OR en de CCR, de heer Henk van Rees benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Van Rees, voormalig regio coördinator FNV Bondgenoten, heeft een sterke sociale betrokkenheid en grote dossierkennis. Daarnaast heeft hij vanuit zijn privé leven affiniteit met de zorg. De heer Van Rees: "Ik zie het als mijn belangrijkste taak om verbindend bezig te zijn. Om vertrouwen terug te brengen tussen alle betrokkenen. De medewerkers bij Vivantes willen maar één ding: optimale zorg en ondersteuning verlenen aan de ouderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Laat dat centraal staan bij allen en op iedere positie".

 

Selectie Raad van Toezicht leden

Op vrijdag 17 en maandag 21 maart vonden de gesprekken plaats om de overige vacante plekken binnen de Raad van Toezicht in te vullen. Bij de selectie wordt nadrukkelijk de Good Governance Code gehanteerd. Zoals gebruikelijk wordt één lid voorgedragen door de ondernemingsraad en één lid door de centrale cliëntenraad. Zodra de nieuwe leden zijn aangetreden zullen mevrouw Nelissen en de heer Borghs hun taken geheel kunnen overdragen.

 

Start nieuwe toekomst

Het aantreden van een nieuwe Raad van Toezicht is een belangrijke stap voor Vivantes, die de nieuwe toekomst markeert. Een van de eerste taken voor de nieuwe Raad van Toezicht is de selectie van de Raad van Bestuur. De werving is inmiddels gestart.