Ouderenzorg met toekomst

Nieuwe leden Raad van Toezicht

Met ingang van 4 april jl. zijn de heer Ton Borghs en mevrouw Joyce Nelissen teruggetreden als Raad van Toezicht-lid bij Vivantes. Zij hebben hun taken overgedragen aan Guido Kerckhoffs (op voordracht van de Centrale Cliëntenraad) en Pieter Hermsen (op voordracht van de Ondernemingsraad).

 

Start nieuwe toekomst Vivantes

Het aantreden van een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) is een belangrijke stap voor Vivantes, die een nieuwe toekomst markeert. In december 2016 werd, door de centrale cliëntenraad (CCR) en de ondernemingsraad (OR), het vertrouwen opgezegd in de RvT. Als gevolg daarvan is de RvT afgetreden. Raad van Toezicht-leden mevrouw Nelissen en de heer Borghs zijn aangebleven om de continuïteit te waarborgen en de werving en selectie van de nieuwe RvT in goede banen te leiden.

Op 14 maart jl. werd de heer Henk van Rees benoemd als nieuwe voorzitter RvT. Met het toetreden van de heren Kerckhoffs en Hermsen telt de RvT drie leden en is deze bevoegd en dus operationeel. Een van de eerste taken voor de nieuwe RvT is het werven van de Raad van Bestuur (RvB). De selectie is inmiddels gestart.

 

Selectie leden Raad van Toezicht

Bij het aanstellen van de nieuwe leden RvT is nadrukkelijk de Governance Code gehanteerd. Zoals gebruikelijk wordt één lid voorgedragen door de ondernemingsraad en één lid door de centrale cliëntenraad.

 

Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht

De heer Guido Kerckhoffs (1967) was van 2009 tot 2016 financieel directeur bij Rabobank Westelijke Mijnstreek en daarmee onder andere verantwoordelijk voor het aansturen van deze bank. Vanuit deze rol kent hij de regio Westelijke Mijnstreek, en daarmee het verzorgingsgebied van Vivantes, goed. Vanaf 2016 is hij lid van de RvB van Woningcorporatie Stichting Woonpunt Maastricht. Als penningmeester is hij verbonden aan de samenwerkende RK Parochies in zijn woonplaats Valkenburg aan de Geul.

De heer Pieter Hermsen (1960) uit Nijmegen is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Brabantse zorgorganisatie Severinus in Veldhoven, die zich richt op mensen (van jong tot oud) met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking. Hij heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorg bij de Stichting Maasduinen in de periode 2009 tot 2015 en daarvoor als manager en adjunct-directeur bij diverse zorginstellingen. Als bestuurder en toezichthouder werkt hij vanuit een visie waarin klantwaarde leidend is en waar vanuit alle inspanningen worden getoetst.