Ouderenzorg met toekomst

Interim bestuurder Vivantes Joris de Jong legt functie neer

Persbericht 30 januari 2017

 

De heer Joris de Jong heeft aan de Raad van Toezicht van Vivantes aangegeven zijn functie als interim bestuurder per direct te willen neer leggen.

 

In navolging op dit besluit heeft de Raad van Toezicht een nieuwe interim bestuurder gezocht. Zowel de Ondernemingsraad als Centrale Cliënten Raad hebben een positief advies afgegeven, op gronden waarvan de Raad van Toezicht, de heer Erik Sloot heeft aangesteld als interim bestuurder. Hij start zijn werkzaamheden met onmiddellijke ingang per vandaag 30 januari en blijft aan tot de nieuwe Raad van Bestuur is aangetreden. De heer Erik Sloot heeft een ruime ervaring als (interim) bestuurder en toezichthouder bij diverse zorgorganisaties.

 

Inmiddels is het wervings- en selectieproces van zowel de nieuwe Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht, in nauw overleg met de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad, in gang gezet.

 

De Raad van Toezicht is van mening dat het bestuur van Vivantes in de huidige situatie op een passende wijze wordt ingevuld, zowel in het belang van de cliënten, als de medewerkers van Vivantes. De Raad heeft onder andere de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorgkantoor (zorgverzekeraar) geïnformeerd.

 

Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot Bex communicatie,de heer Noud Bex 06 53 49 15 34.