Ouderenzorg met toekomst

Vivantes stopt met huishoudelijke ondersteuning en wijkzorg

Persbericht 25 november 2016

Vivantes stopt, met ingang van 1 januari 2017, met het leveren van huishoudelijke ondersteuning aan cliënten in de wijk en de zorgwoningen. Vanaf 1 februari 2017 stopt Vivantes met het leveren van thuiszorg aan cliënten die verder weg wonen van de Vivantes locaties.

 

Vivantes heeft in haar strategisch beleidsplan 2015-2020 aangegeven zich te gaan concentreren op die zorg voor de cliënt waarin Vivantes kan excelleren. Dit heeft tot gevolg dat de concentratie zal liggen op cliënten in de verzorgings- en verpleeghuizen en de zorgwoningen daar om heen. Met behulp van nieuwe technologieën kan in een zorgwoning tegenwoordig ook verzorgingshuiszorg en soms zelfs verpleeghuiszorg geleverd worden. Kwetsbare ouderen wonen dan in een veilige omgeving, waarbij ze gebruik kunnen maken van zowel de zorgverlening vanuit de locatie als van alle andere voorzieningen.

 

Continuïteit van zorg

Uiteraard vindt Vivantes het zeer belangrijk dat de cliënten hun huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke verzorging / verpleging blijven ontvangen en dat medewerkers hun baan behouden. Daarom is in overleg met collega-zorgaanbieder Zuyderland gekozen voor een overname van onderneming. Hierbij worden de contracten overgenomen door Zuyderland. Zuyderland neemt ook de betrokken medewerkers van Vivantes over. Zowel de cliënten als de betrokken medewerkers zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

 

Een andere zorgaanbieder

Vivantes cliënten kunnen uiteraard ook overstappen naar een andere zorgaanbieder dan Zuyderland. De cliënten met huishoudelijke ondersteuning kunnen hiervoor contact opnemen met het WMO loket van hun gemeente en de cliënten met wijkzorg met hun zorgverzekeraar.

 

Zorgvuldigheid

Vivantes is blij dat op deze manier de zorg en kwaliteit voor de cliënten gewaarborgd en gecontinueerd kan worden. Met de gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor en Zuyderland heeft Vivantes goede afspraken kunnen maken. Beide organisaties zetten zich ervoor in de overdracht van cliënten en medewerkers zorgvuldig en zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en de zorgverlening niet te onderbreken.

 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met Anne Moors, coördinator thuiszorg Vivantes of Paul Bronckhorst manager thuiszorg Vivantes via tel. 046-411 35 00 of e-mail a.moors@vivantes.nl / p.bronckhorst@vivantes.nl. U kunt ook voor aanvullende informatie bellen met uw gemeente of zorgverzekeraar.