Voor u maken we een uitzondering

Algemene informatie over wonen in een verzorgingshuis

Vivantes heeft negen verschillende locaties, met elk een eigen sfeer en andere kenmerken. De specifieke informatie per locatie vindt u op de locatiepagina's. Hieronder vindt u algemene informatie, die van toepassing is op elke locatie van Vivantes.  

 

Gegarandeerde zorg

Vivantes biedt u zorg en/of huisvesting, waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan uw eigen manier van leven. Deze zorgverlening is gebaseerd op en afgeleid van het visiedocument ‘Normen verantwoorde zorg’. Welke zorg thuis, in onze zorgwoningen en woonzorgcentra gegarandeerd wordt leest u in de Informatieklapper voor cliënten.

 

De Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV), uw aanspreekpunt

De verzorgende die het kennismakingsgesprek heeft gevoerd, blijft voor u het aanspreekpunt . Wij noemen dit de EVV'er. Hij/zij bespreekt telkens met u welke zorg nodig is en heeft hiermee de verantwoordelijkheid voor de totale directe zorg. Klantentoewijzing wordt geregeld binnen het betreffende team. Het betekent zeker niet dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een groep klanten vervalt.

 

Uw dossier

Uw gegevens worden bijgehouden in uw persoonlijke dossier. Iedere klant heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden. In de visie van Vivantes is vast gelegd dat iedere klant de uit te voeren zorg mee bepaalt. Dit instemmingsrecht is naast een uitgangspunt binnen de visie van Vivantes een wettelijk recht. Hoe Vivantes het inzagerecht in uw dossier geregeld heeft leest u in de Informatieklapper voor cliënten.

 

Schoonmaken van uw appartement

Uw appartement wordt iedere week schoongemaakt. In de wekelijkse basisschoonmaak zit onder andere het schoonmaken van het sanitair, stofzuigen, de vensterbank en eventueel de meubels afnemen. Samen met u bekijken we wat u zelf kunt doen. Ook maken we afspraken over wanneer we komen schoonmaken.

 

Huisdieren

Uw huisdier is van harte welkom. U verzorgt zelf uw huisdier of uw mantelzorger neemt deze taak van u over. Uiteraard mag uw huisdier geen overlast geven. Honden moeten buiten uw appartement aangelijnd zijn.

 

Kapsalon en pedicure

Elke locatie is voorzien van een kapsalon en pedicure, dit in samenwerking met Salon Bertine. U kunt tegen betaling gebruik maken van deze faciliteit. Een afspraak maken, kunt u zelf regelen. Op de deur van de betreffende ruimte binnen de locatie vindt u de contactgegevens.


Vrijwilligers

Dagelijks zetten vele vrijwilligers zich in voor cliënten van Vivantes. Vrijwilligers helpen onder andere met activiteiten, maaltijden en uitstapjes. Uw familie, vrienden of kennissen zijn ook van harte welkom om te helpen bij activiteiten of bij speciale evenementen die in het woonzorgcentrum worden georganiseerd.  

 

Uw veiligheid

Uw veiligheid is voor ons van groot belang. Binnen Vivantes zijn daarom de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is er een automatisch brandbeveiligingssysteem en zijn er veiligheidsrichtlijnen opgesteld. Een groot aantal medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten komen zij in actie. In uw eigen appartement is een rookmelder aangebracht en een alarmeringssysteem. Met dit systeem kunt u 24 uur per dag een medewerker oproepen.

 

Indicatie

Om in aanmerking te komen voor zorg heeft u een indicatie nodig van het Centraal Indicatie Orgaan (CIZ).

 

Eigen bijdrage

Wanneer u een éénkamerappartement krijgt in een woonzorgcentrum moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage en int deze. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Aan de bijdrage die u betaalt is een maximum verbonden. Meer informatie hierover vindt u in de brochure: Eigen bijdrage – Zorg met verblijf. Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule die u een indicatie geeft van de hoogte van uw eigen bijdrage.  

 

Palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg staat de kwaliteit van leven voorop. Niet de genezing van de patiënt is het doel maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden. De dood is een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt. Er is aandacht voor lichamelijke én psychische klachten en de psychologische en spirituele aspecten worden in de zorg geïntegreerd benaderd. Meer informatie over palliatieve zorg vindt u in de Informatieklapper voor cliënten.

 

Extra zorg inkopen

De hoeveelheid zorg die u ontvangt is afhankelijk van uw indicatie. Wilt u meer zorg ontvangen dan kunt u die particulier inkopen. Klik hier voor de tarieven.  

 

Overeenkomst

Voor alle zorg die Vivantes levert wordt met u een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. Hierin staan individuele afspraken over de zorg die u krijgt. In de folder algemene voorwaarden bij levering van WLZ zorg in natura vindt u algemene informatie over uw rechten en plichten.

 

Informatieklapper cliënten

In de Informatieklapper voor cliënten is alle relevante informatie over Vivantes voor u gebundeld. Deze Informatieklapper kunt u lenen via één van de zorgmedewerkers. Binnen de locatie zijn diverse exemplaren aanwezig. Alle informatie uit de klapper kunt u ook raadplegen via deze link.

 

Vivantes Info

Elke locatie verspreidt maandelijks een eigen uitgave voor de cliënten en mantelzorgers en voor de bewoners van de zorgwoningen in de aangrenzende complexen. In de Vivantes Info bundelen wij voor u actuele wetenswaardigheden over de locatie en/of Vivantes. In dit bulletin vindt u ook het maandoverzicht van de activiteiten. Klik hier voor de reeds verschenen edities.