Voor u maken we een uitzondering

Inspectierapporten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij maken deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door middel van toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen zij de veiligheid en kwaliteit van zorg. De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. De Inspectie wil door haar werk die goede gezondheidszorg behouden, ook voor volgende generaties.

 

Inspectiebezoek

De Inspectie kan aangekondigd of onaangekondigd een bezoek brengen aan een zorg organisatie. Tijdens een bezoek verzamelen inspecteurs informatie die zij nodig hebben om een instelling (of een locatie van een grote zorgorganisatie) te kunnen beoordelen. Hiervoor gebruiken zij een toetsingskader. Dat is een lijst met onderwerpen waarin vermeld staat wat goede zorg is en waarop de zorgverlener wordt getoetst. Inspecteurs spreken met cliënten, cliëntvertegenwoordigers, medewerkers en managers. Bijna altijd maken ze ook een rondgang door het gebouw of de woning.

 

Inspectierapport

De zorgverlener krijgt van de inspectie een rapport over het bezoek. Daarin staan de feiten die de inspecteur tijdens het bezoek heeft waargenomen. Ook geeft de inspectie een beoordeling van de verleende zorg. Als het nodig is, vraagt de inspectie aan de zorgaanbieder om maatregelen te nemen de zorg te verbeteren. De inspectie kan een maatregel opleggen als de zorgverlener niet de nodige verbeteringen doorvoert. Of als het doorvoeren van verbeteringen te lang duurt. De ernst van de maatregel hangt af van de situatie.  

 

Kijk voor meer informatie op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

 Datum

 Onderwerp

 Oktober 2012  Hulp bij dementie
 Februari 2014  Aelserhof
 November 2015  La Famille
 Maart 2016  La Famille
 Augustus 2016  La Famille
 December 2016  Urmonderhof
 December 2016  Bloemenhof