Ouderenzorg met toekomst

Vivantes en Zuyderland pakken samen de wachtlijst aan

 Persbericht 26 april 2016  

 

Om de oplopende wachtlijsten voor verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie in de Westelijke Mijnstreek te verkorten, slaan Vivantes en Zuyderland de handen ineen. In woonzorgcentrum Olympiastaete in Geleen opent Zuyderland rond 1 juli 2016 een afdeling voor 22 bewoners met dementie. Vivantes heeft sinds enige maanden al 22 bewoners met dementie in Olympiastaete gehuisvest. Alle cliënten beschikken over een eigen kamer met eigen sanitair en centrale voorzieningen waar beide afdelingen gebruik van maken.

 

 Gezien de hoge vergrijzing en het stijgend aantal mensen met dementie vooral in Geleen e.o. heeft het zorgkantoor CZ toegestemd in deze uitbreiding. Het is uniek te noemen dat in de zorg twee organisaties met hetzelfde zorgaanbod in dezelfde regio een gezamenlijke aanvraag doen.

  

Samen bieden we de beste zorg 

Vivantes en Zuyderland gaan enthousiast aan de slag om samen een goed wonen te realiseren voor ouderen met een intensieve en complexe zorgvraag. “Wij zien het als een uitdaging om samen de beste zorg te bieden waarbij zorgtechnologie ondersteunend is,” aldus John Stegerman, bestuurder van Vivantes. “Beide organisaties zijn gestart om kennis en ervaring met elkaar te delen en een optimale woonzorgomgeving te creëren waar cliënt en mantelzorger zich thuis voelen,” vult Roel Goffin, bestuurder van Zuyderland aan. Het uitgangspunt is dat de innovatieve omgeving de zelfredzaamheid van cliënt, waar mogelijk, ondersteunt en de medewerker beter gefaciliteerd wordt.

 

 Rond 15 juli a.s. zullen Vivantes en Zuyderland Olympiastaete samen officieel in gebruik nemen.