Ouderenzorg met toekomst

‘Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’

Vivantes heeft gehoor gegeven aan de oproep van staatsecretaris Van Rijn om voorstellen in te dienen die bijdragen aan een goede zorg voor ouderen in verpleeghuizen. Vivantes is er trots op dat het ingediende voorstel is opgenomen in het landelijk programma ‘Waardigheid en Trots’. 

 

In juni 2014 heeft staatsecretaris Van Rijn bij de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen. Hieruit is het programma ‘Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’ voortgekomen.

 

Volgens Van Rijn draait goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen in essentie om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. Zorg die voldoet aan hun beroepsstandaard geleverd in een beschermde woningomgeving, waar sprake is van: (beroeps)trots. Dat zijn de sleutelelementen voor liefdevolle zorg voor onze ouderen.

 

Deelname Vivantes

Bij de presentatie van het plan ‘Waardigheid en Trots (W&T), liefdevolle zorg voor onze ouderen’ in februari 2015 heeft Van Rijn zorgaanbieders opgeroepen om een voorstel in te sturen.

Vivantes heeft het Transformatiemodel Ouderenzorg (TMO) en het Zorg Innovatie Atelier (ZIA) aangedragen. Dit voorstel is op 3 juli 2015 gepresenteerd aan onder andere leden van cliëntenraden, professionals, medewerkers van leden van de Taskforce en VWS. Het voorstel is door hen sympathiek bevonden en draagt volgens hen bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg gezien door de ogen van de cliënt. Zij hebben dan ook het advies gegeven ons voorstel op te nemen in het landelijk programma W&T.

 

Extra middelen zinvolle daginvulling

Vanaf 2016 is er extra geld beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in verpleeghuizen. Van 2016 tot en met 2020 worden deze middelen ingezet voor een zinvolle daginvulling voor bewoners en het versterken van de deskundigheid van personeel.

Het extra geld kan door zorgaanbieders worden aangevraagd bij het eigen zorgkantoor door het indienen van een plan dat beschrijft hoe de middelen worden ingezet. De deadline hiervoor is 1 mei 2016. Het plan staat niet centraal, maar het gesprek (‘de dialoog’) binnen de organisatie over de vraag wanneer personeel goed toegerust is en wanneer bewoners een zinvolle dag hebben.

 

Binnen Vivantes is een werkgroep bezig met het opstellen van dit plan. Onderdeel daarvan is een dialoogsessie tussen Raad van Bestuur, een delegatie van de centrale cliëntenraad en de OR, en een aantal mensen van verschillende afdelingen binnen onze organisatie. In dit gesprek staat de vraag centraal wat een zinvolle daginvulling is en hoe zorgverleners goed toegerust kunnen worden om voor de desbetreffende cliënten te zorgen.


Klik hier voor de website Waardigheid en Trots.

Klik hier voor meer informatie van de Rijksoverheid over het programma Waardigheid en Trots