Ouderenzorg met toekomst

Uw tevredenheid kenbaar maken?

Wanneer zijn cliënten tevreden? Wat moeten we veranderen om de tevredenheid te verhogen? Als Vivantes willen we graag dat onze cliënten zich prettig voelen en tevreden zijn over onze zorgverlening. Om daar achter te komen zetten we meerdere middelen in.

 

Uiteraard is tevredenheid een gespreksonderwerp tijdens evaluaties en multi disciplinaire overleggen en staat het onderwerp hoog op de agenda tijdens de overleggen met de cliëntenraden. Daarnaast maakt Vivantes gebruik van een eigen meetinstrument en van de gegevens van een onafhankelijke landelijk meting.

 

Klanttevredenheidsmeting Vivantes

Om de tevredenheid te toetsen hebben we in 2015 een nieuw meetinstrument ontwikkeld. Dit onderzoek voeren we 2 keer per jaar uit. De uitkomsten van het onderzoek worden individueel besproken met de cliënt en/of de mantelzorger. Wij denken dat wij de tevredenheid kunnen verhogen door de knelpunten die de cliënt ervaart, persoonlijk te bespreken en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. Daarom is dit onderzoek niet anoniem.

Klik hier voor meer informatie.

 

Landelijke meting

De waardering van cliënten wordt ook gemeten via de landelijke site ZorgkaartNederland. Deze website is een initiatief van Patiëntenfederatie NPCF en biedt cliënten de mogelijkheid om anoniem hun waardering kenbaar te maken. Uit ervaring is gebleken dat de waarderingen van verzorgings- en verpleeghuizen op ZorgkaartNederland achterblijven. Waarschijnlijk komt dit doordat deze doelgroep minder makkelijk zijn weg vindt op het internet. Daarom worden het voorjaar van 2016 vanuit ZorgkaartNederland onafhankelijke interviewteams ingezet die de waarderingen face-to-face bij bewoners en naasten afnemen.

Klik hier voor meer informatie.