Ouderenzorg met toekomst

Klanttevredenheidsonderzoek

Persbericht 11 januari 2016

Als Vivantes willen we graag dat onze cliënten zich prettig voelen en tevreden zijn over onze zorgverlening. Om te weten of dat ook zo is, vragen we regelmatig naar hun ervaringen. Dit doen we onder andere met behulp van een klanttevredenheidsonderzoek.

 

Gedurende het jaar 2015 heeft een werkgroep, in samenwerking met de cliëntenraad, een nieuw meetinstrument ontwikkeld. Wij denken dat wij de tevredenheid kunnen verhogen, als we van onze cliënten persoonlijk weten welke knelpunten ze ervaren. Door deze met hen en/of de mantelzorger te bespreken kunnen we dan gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Daarom is deze meting niet anoniem. Zorgcoördinatoren en managers hebben inzage in de individuele scores. De eerst verantwoordelijk verzorgenden / verpleegkundige (EVV'er) en in de thuiszorg de contactverzorgenden, hebben inzage in de scores van de cliënten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

 

1e onderzoek 2016

Tussen 11 en 24 januari 2016 vindt het eerste klanttevredenheidsonderzoek plaats. Het onderzoek wordt digitaal, via deze website, aangeboden. Cliënten die niet in staat zijn het onderzoek digitaal in te vullen, wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een computer in een locatie. Ook kunnen zij hulp krijgen bij het invullen.

 

Daarnaast is het mogelijk om de vragenlijst op papier te ontvangen. Cliënten en/of hun mantelzorgers die hier gebruik van willen maken kunnen contact opnemen met hun EVV'er, contactverzorgende of de zorgcoördinator van de locatie.

 

Inloggen

Al onze cliënten hebben begin januari 2016 een brief ontvangen over dit klanttevredenheidsonderzoek met daarin de inlogcodes. Door op onderstaande knop te klikken wordt u doorgeleid naar een beveiligde omgeving en kunt u het onderzoek invullen. Wij danken u voor uw medewerking.