Ouderenzorg met toekomst

Klanttevredenheidsonderzoek Vivantes

Als Vivantes willen we graag dat onze cliënten zich prettig voelen en tevreden zijn over onze zorgverlening. Om te weten of dat ook zo is, vragen we regelmatig naar hun ervaringen. Dit doen we onder andere met behulp van een klanttevredenheidsonderzoek.

 

Gedurende het jaar 2015 heeft een werkgroep, in samenwerking met de cliëntenraad, een nieuw meetinstrument ontwikkeld. Wij denken dat wij de tevredenheid kunnen verhogen, als we van onze cliënten persoonlijk weten welke knelpunten ze ervaren. Door deze met hen en/of de mantelzorger te bespreken kunnen we dan gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Daarom is deze meting niet anoniem. Zorgcoördinatoren en managers hebben inzage in de individuele scores. De eerst verantwoordelijk verzorgende / verpleegkundige (EVV'er) en in de thuiszorg de contactverzorgende, hebben inzage in de scores van de cliënten waar zij verantwoordelijk voor zijn. Word de lijst ingevuld, dan maakt de EVV’er of contactverzorgende een afspraak met de cliënt en/of de mantelzorger. Door de resultaten te bespreken kunnen we, waar nodig, gezamenlijk naar oplossingen zoeken. 

 

Tevredenheidsonderzoek: januari 2016

Tussen 11 januari en 7 februari 2016 vond het eerste klanttevredenheidsonderzoek plaats. Uit de meting van september is gebleken dat cliënten / mantelzorgers de individuele gesprekken, naar aanleiding van de meting van januari, als positief hebben ervaren. De gesprekken werden gemiddeld beoordeeld met een 7,64. 

 

Tevredenheidsonderzoek september 2016

Tussen 12 september en 10 oktober 2016 vond het tweede klanttevredenheidsonderzoek van 2016 plaats. De resultaten bestaan uit drie delen: een algemene Vivantes score, een tevredenheidsscore per locatie en een individuele score. De eerst verantwoordelijk verzorgende / verpleegkundige (EVV'er) en in de thuiszorg de contactverzorgende, voeren de komende periode gesprekken met de cliënten / mantelzorgers die het onderzoek hebben ingevuld. Samen wordt op individueel niveau bekeken wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.  

 

Resultaten 2016

De algemene Vivantes resultaten van de eerste en de tweede meting wijken nagenoeg niet van elkaar af. Hieronder zijn de gemiddelde resultaten van 2016 weergegeven.

 

 

 psycho geriatrie - 6,9

somatiek - 6,9

thuiszorg - 6,9

 

 

 

 Informatie en communicatie     

6,85

6,77

6,43

 Veiligheid 

6,87

6,76

7,16

 Welzijn

6,58

6,87

6,51

 Wonen

6,83

6,21

n.v.t.

 Zorg     

7,02

6,94

6,75

 Eten & Drinken     

6,51

6,05

6,80

 Medewerkers

7,42

7,20

7,10

 Vrijwilligers 

6,76

7,00

6,37

m