Ouderenzorg met toekomst

Alzheimercafé 12 april 2016

Persbericht 1 april 2016 

Elke maand organiseren Steunpunt Mantelzorg en Vivantes in samenwerking met Alzheimer Nederland het Alzheimercafé in Stein. De bijeenkomsten zijn bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden, hulpverleners en andere belangstellenden.

 

Het Alzheimer Café-concept is in 1997 bedacht door psychogerontoloog Dr. Bère Miesen. Inmiddels zijn er in Nederland 230 Alzheimer Cafés en enkele Alzheimer Theehuizen opgericht. In Zuid Limburg worden Alzheimercafé’s georganiseerd in Stein, Valkenburg, Amstenrade en Echt.

 

Ervaringen uitwisselen

Het Alzheimer Café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats. Aan het begin van de avond wordt meestal een ervaringsdeskundige of een hulpverlener geïnterviewd over een thema. Daarna praten de bezoekers, onder begeleiding, met elkaar over hun ervaringen en belevenissen in verband met het ziektebeeld. Het informeel kunnen stellen van vragen helpt betrokkenen over een drempel heen en maakt de stap naar de hulpverlening minder zwaar. Bezoekers praten over de mogelijkheden voor hulp of zoeken met elkaar naar praktische oplossingen.


Bijeenkomsten

Het Alzheimercafé in Stein heeft telkens een ander thema en vindt plaats elke 2e dinsdag van de maand van 19.00–21.30 uur in de Moutheuvel, Heerstraat Centrum 45. Het volledige programma vindt u hier.

 

Het thema van de bijeenkomst op dinsdag 12 april is: "muziek en dementie".

Muziek inzetten bij de verzorging van iemand met dementie in de thuissituatie, een verrassend instrument voor de mantelzorger om het dagelijks leven te veraangenamen.

 

 

Contact?

Heeft u vragen over het Alzheimercafé dan kunt u terecht bij:
Pia Bronckhorst (SP.Mantelzorg) T: 06 – 83 66 81 78
David Smits (Vivantes) T: 06 - 51 46 07 62
E-mail: alzheimercafe.stein@gmail.com