Ouderenzorg met toekomst

Vivantes opnieuw gecertificeerd

Persbericht 30 september 2015

 

Vivantes is verheugd te kunnen melden dat de organisatie opnieuw gecertificeerd is door ‘Certificatie in de Zorg’. Het kwaliteitscertificaat  is wederom voor drie jaar toegekend.

 

Op 23, 24 en 25 september 2015 werd Vivantes bezocht door twee auditoren van ‘Certificatie in de Zorg’. Deze onafhankelijke organisatie toetst of zorgorganisaties daadwerkelijk kwaliteit leveren en of ze voldoen aan de gestelde eisen. Dit jaar vond een volledige hercertificatie plaats. In de tussenliggende jaren wordt telkens getoetst of de voorgestelde verbeteringen in gang zijn gezet en er voortgang wordt geboekt.

 

Vivantes is blij met het certificaat, dat bestaat uit de ISO 9001, aangevuld met de drie eerste aandachtsgebieden van de HKZ norm.

 

De medewerkers, die meewerkten aan de diverse audits, hebben zich als ware ambassadeurs gedragen, enthousiast maar zeker ook bewust van de noodzaak tot veranderen.

 

Vivantes verstaat onder kwaliteit net een beetje meer dan de cliënt mag verwachten. Door onze cliënt steeds voorop te stellen, werken we voortdurend aan verbetering van ons zorgaanbod. Het belangrijkste van het certificaat is dan ook dat we aanbevelingen en verbetertips krijgen die ons helpen om voortdurend te blijven verbeteren.