Ouderenzorg met toekomst

Locatie bulletins Vivantes Info / Amusant Info

Persbericht 1 april 2016

 

Sinds begin dit jaar maken alle locaties en de wijksteunpunten Amusant en Olympiastaete een eigen bulletin voor cliënten, mantelzorgers en bezoekers. De bulletins heten: Vivantes Info / Amusant Info en verschijnen aan het einde van elke maand.

 

U vindt in de Vivantes Info / Amusant Info zowel algemene informatie over Vivantes als specifieke informatie over de locatie of het wijksteunpunt zoals het activiteitenprogramma, de maaltijdvoorziening, nieuws van de cliëntenraad en andere wetenswaardigheden.

 

Verspreiding en digitaal ontvangen

De papieren versies van de bulletins worden verspreid in de locaties, de zorgwoningen en via de wijksteunpunten. De digitale versies zijn te vinden op deze website via de button: Brochures & links - Vivantes Info. Het is ook mogelijk om de bulletins digitaal thuis te ontvangen. Stuur dan een e-mail naar info@vivantes.nl. Vergeet niet erbij te vermelden van welke locatie(s) u het bulletin wenst te ontvangen.