Ouderenzorg met toekomst

Bouwprojecten

Vivantes werkt gestaag aan uitbreiding en verbetering van haar zorgaanbod. We werken daarbij vanuit de filosofie dat we de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen die dat nodig hebben willen brengen, zodat die mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. De menselijke maat staat daarbij voor ons voorop; kleinschalige woonzorgvormen met veel ruimte voor persoonlijke aandacht en betrokkenheid en respect voor leefgewoonten van cliënten.

  

Nooit eerder zijn in een korte tijd zoveel projecten gerealiseerd voor senioren in de Westelijke Mijnstreek. Deze projecten laten zien hoe Vivantes en woningbouwcorporaties de regio voorbereiden op de vergrijzing. In de regio Westelijke Mijnstreek neemt het aantal senioren tussen 2009 en 2025 met 34% toe.

 

Vivantes zet daarom in op kleinschalige woonconcepten voor de senioren van de toekomst. Zij willen zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen, blijkt uit diverse onderzoeken, en wie zijn wij om daar geen gehoor aan te geven? Typisch aan een aantal van deze projecten is de combinatie van zorgwoningen en verpleeghuisplaatsen. Hierdoor is het mogelijk om hoogwaardige voorzieningen te realiseren.

 

In samenwerking met woningbouwcorporaties streeft Vivantes ernaar om in de regio voldoende zorgwoningen beschikbaar te hebben. De afgelopen jaren zijn enerzijds bestaande woningen opgewaardeerd tot zorgwoningen en anderzijds diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Dat betekent dat het aanbod aan zorgwoningen zowel kwalitatief als kwantitatief een forse impuls heeft gekregen.

 

Fotoalbum bouw La Famille

Fotoalbum Dag van de Bouw La Famille