Ouderenzorg met toekomst

Zorgnetwerk Kwetsbare Ouderen Elsloo

Door een nauwe samenwerking tussen alle professionals in de ouderenzorg kunnen kwetsbare ouderen uit Elsloo langer thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Ze voelen zich meer begrepen en krijgen precies de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. 

 

Dát is de centrale gedachte achter het nieuwe Zorgnetwerk Kwetsbare Ouderen Elsloo. Alle zorgverleners voor ouderen in het dorp werken sinds 2013 samen in Medisch Centrum Elsloo. Dit centrum is ondergebracht in La Famille, het nieuwe, kleinschalige verpleeghuis met zorgwoningen van Vivantes en Maaskant Wonen. Medisch Centrum Elsloo is het gezamenlijke onderkomen voor huisartsen, apothekers, fysio- en ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, thuiszorgmedewerkers, de specialist ouderengeneeskunde en de praktijkverpleegkundige ouderenzorg. Samen overleggen ze welke zorg de oudere patiënt nodig heeft en wie die zorg het beste kan leveren. Met de juiste hulp en ondersteuning wordt het mogelijk langer zelfstandig te blijven wonen. Daarbij worden onnodige en vervelende doublures in de zorg voorkomen. Doordat de zorgverleners van elkaar weten waar ze mee bezig zijn, hoeft de patiënt maar één keer zijn verhaal te vertellen en gescreend te worden.

 

Bijzonder is dat ouderen en hun mantelzorgers zelf een belangrijke stem hebben binnen het nieuwe zorgnetwerk in Elsloo. In een speciale werkgroep wordt goed geluisterd naar hun behoeften en kunnen zij hun wensen aangeven.

 

Het belang van goede en efficiënte ouderenzorg wordt de komende jaren alleen maar groter. Zeker in Elsloo waar het aantal 75-plussers over twintig jaar verdubbeld zal zijn.
In een later stadium zullen mogelijk nog meer zorginstanties aanhaken bij het netwerk. Alle zorgprofessionals zijn het er over eens dat ze samen de zorg voor ouderen in Elsloo blijvend naar een hoger niveau willen tillen.