Ouderenzorg met toekomst

Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg(AWO) Zuid-Limburg is een samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, en 7 zorgorganisaties: MeanderGroep, Sevagram, Envida, Cicero, Orbis, Vivantes en Mosae.

 

Het doel van de AWO is om, samen met medewerkers uit de praktijk, nieuwe kennis op te leveren die beschikbaar komt voor alle zorgorganisaties. De thema’s die in de AWO onderzocht worden, worden ingegeven door praktijkervaringen of nieuwe wetenschappelijke kennis. Samen zoeken we naar slimme, duurzame oplossingen om complexe zorg goed vorm te geven.

In de AWO worden onderzoek en praktijk samengebracht door unieke constructies: zorgverleners werken bij de universiteit aan hun onderzoek en onderzoekers werken bij zorgorganisaties om uitdagingen in de zorgorganisaties te onderzoeken.

 

Meer informatie over de AWO vindt u op: www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 

Nieuwsbrief AWO

Het AWO verspreid met regelmaat een digitale nieuwsbrief. In editie 11 (maart 2016) vindt u een artikel over het Zorg Innovatie Atelier (ZIA).

https://awo.mumc.maastrichtuniversity.nl/node/14041