Ouderenzorg met toekomst

Wijkverpleegkundige - de spil in het web

De samenleving verandert. We worden ouder en vitaler, willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en functioneren. De zorg die we nodig hebben, moet zo min mogelijk impact hebben op ons dagelijks leven. In tegenstelling tot vroeger bepalen we zelf hoe die zorg eruit moet zien.

 

Vivantes verandert mee in deze ontwikkeling. De zorg in verzorgingshuizen zoals we die sinds jaar en dag kennen, maakt de komende jaren steeds meer plaats voor zorg aan huis. Gecoördineerd vanuit zichtbare steunpunten in de wijk met de wijkverpleegkundige als spil in het web.

 

De wijkverpleegkundigen zijn in hun werkgebied prominent zichtbaar als verbindende schakel tussen zorg, wonen en welzijn. Zowel voor de klant als voor iedereen die daar omheen staat. Denk aan mantelzorgers, vrijwilligers, huisartsen, praktijkondersteuners, ergo- en fysiotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, maatschappelijk werkers, de WMO-consulent, de ouderenadviseur en de casemanager dementie. In een multidisciplinair overleg bekijken ze wat de klant nodig heeft. Ze bespreken de complexe zorgvragen en kijken hoe ze hier zo goed mogelijk op in kunnen spelen.

 

Coördineren en coachen

De wijkverpleegkundigen hebben een helicopterview. Ze zien er op toe dat klanten de zorg krijgen die aansluit bij hun wensen en behoeften en zijn alert op hiaten en onnodige doublures. Daarnaast coachen en adviseren ze collega’s, verlenen ze aanvullende zorg, sturen ze bij waar nodig en letten ze goed op dat mantelzorgers niet overbelast raken.

 

Eigen kracht

Meer dan ooit bepaalt de oudere klant zelf hoe zijn leven eruit moet zien. De wijkverpleegkundige gaat uit van de eigen kracht van mensen. Vroeger was het: ‘Wij zorgen voor u’. Nu scheppen ze de voorwaarden zodat de klant dié zorg krijgt die aansluit bij de behoefte. De wijkverpleegkundige gaat met de klant in gesprek, kijkt samen met de klant welke zorg nodig is en gezamenlijk stellen ze een zorgplan op. Dit kan vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of als particuliere klant.

 

Werkgebied

Iedere wijkverpleegkundige heeft een eigen werkgebied. Daarnaast ondersteunen zij elkaar als dat nodig is. Het kan dus voorkomen dat u bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige uit Beek af en toe in Geleen of Stein tegenkomt en v.v. 

 

 Werkgebied

 Wijkverpleegkundige


 Beek  Anja Debie
 Beek  Patricia Paulissen
 Geleen  Sabine Bashier

 

 Geleen  Diena Boersma

 

 Stein  Kitty Peeters

 

 

Telefonische bereikbaarheid

Alle wijkverpleegkundigen zijn bereikbaar via e-mail wijkverpleegkundigen@vivantes.nl of het algemene nummer van Vivantes 046-411 35 00.