Ouderenzorg met toekomst

Tarieven 2017

Eigen bijdrage

Wanneer u zorg ontvangt moet u een eigen bijdrage betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage en int deze. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal personen binnen uw huishouden, uw leeftijd en uw inkomen. Aan de bijdrage die u betaalt is een maximum verbonden. Meer informatie hierover vindt u in de brochures: Eigen bijdrage – Zorg met verblijf en Eigen bijdrage - Zorg Thuis . Op de website van het CAK vindt u een rekenmodule die u een indicatie geeft van de hoogte van uw eigen bijdrage.


Tarieven Vivantes

Vivantes conformeert zich aan de landelijk geldende regels. Op de website Zorginstituut Nederland / WLZ zorgkompas leest u, op welke veel voorkomende producten en diensten u recht hebt als tijdelijke of permanente bewoner van een WLZ-instelling. U leest welke producten en diensten de instelling voor u betaalt en wat u zelf moet betalen.

 

Vivantes levert een aantal aanvullende producten en diensten.

De tarieven die hiervoor gehanteerd worden vanaf 01-01-2017 vindt u in onderstaande overzicht.

 

Aanvullende producten of diensten

Cliënt

Tarief **

cc
Thuiszorg met indicatie PGB
Persoonlijke verzorging - verpleging zorgwoning € 58,00 p.u.
Begeleiding zorgwoning € 53,85 p.u.
Zorg zonder indicatie (particulier)
Tijdelijk verblijf (met functiegerichte indicatie) zorgwoning € 48,95 p.e.
Transfer (halen/brengen van cliënt) zorgwoning € 30,00 p.u.
Maaltijd bereiding - ondersteuning zorgwoning € 30,00 p.u.
Controle momenten in de nacht zorgwoning € 30,00 p.u.
Dagactiviteiten zorgwoning / wijk € 34,15  p.d.d.
Vervoer dagactiviteiten ouderen zorgwoning / wijk € 17,60 p.d.
Persoonlijke verzorging - verpleging zorgwoning € 58,00 p.u.
Begeleiding zorgwoning € 53,85 p.u.
cc
Maaltijdvoorziening
Restaurant maaltijd in woonzorgcentrum of wijksteunpunt (zonder WLZ indicatie) zorgwoning / wijk € 10,00 p.st.
Warme maaltijd cliënten BG groep zorgwoning / wijk €   6,50 p.st.
Gastmaaltijd voor bezoek cliënten woonzorgcentra woonzorgcentrum € 11,30 p.st.
Feestmaaltijd woonzorgcentrum € 17,90 p.st.
m
Vergoeding WLZ-verstrekking (cliënt ontvangt bedrag van Vivantes)
Bovengrens waskosten woonzorgcentrum € 42,25 p.m.
Broodmaaltijdvergoeding woonzorgcentrum € 66,60 p.m.
Vergoeding toiletbenodigdheden woonzorgcentrum €   6,29 p.m.
cc

 

**

p.m. = per maand

p.st. = per stuk

p.e. = per etmaal

p.u. = per uur

p.d. = per dag

p.d.d. = per dagdeel