Ouderenzorg met toekomst

Veranderingen zorgstelsel

De zorgverlening in Nederland verandert drastisch en daarmee ook de rol van u als zorgvrager, uw mantelzorger en onze rol als professional.

 

Daar waar de zorg en dienstverlening in het verleden vaak gericht was op ‘overnemen’ wordt nu veel meer verwacht dat iedereen een steentje bijdraagt. Het is niet meer vanzelfsprekend dat anderen de zorg voor u organiseren. Uw eigen kracht is het uitgangspunt en van daaruit bekijken we samen wat u zelf nog kunt en welke hulp u uit uw directe omgeving mag verwachten. Pas als dat plaatje helder is bekijken we welke aanvullende zorg, diensten of producten wij kunnen aanbieden. Uiteraard geldt dat in de thuissituatie maar ook als u opgenomen bent in een verzorgings- of verpleeghuis. Ook daar streven we ernaar u zo lang mogelijk actief te houden en ook uw mantelzorger te blijven betrekken bij uw zorg.

 

Verzorgingshuis / verpleeghuis

Woont u in het verzorgingshuis, op de verpleegafdeling of in het verpleeghuis dan wordt de zorg vanaf 1 januari 2015 gefinancierd via de Wet langdurige zorg. De indicatie die u nu heeft is geldig voor onbepaalde tijd. Hierin verandert voor u niets.

 

Zorg thuis

Ontvangt u zorg thuis dan is het mogelijk dat er voor u het een en ander verandert. Het jaar 2015 is een overbruggingsjaar. Dat betekent dat de meeste zorg voorlopig gewoon doorloopt. Belangrijk om te weten is dat er, veel meer dan voorheen, maatwerk geleverd wordt. Dat betekent dus ook dat de zorg die u krijgt anders kan zijn dan die van uw buurman of -vrouw. Afhankelijk van de wensen, behoeften en mogelijkheden.

 

Persoonlijk gesprek

Iedereen die op dit moment thuis verzorging of verpleging ontvangt, krijgt een gesprek met de wijkverpleegkundige. Neemt u deel aan de dagbesteding (voormalig dagverzorging) dan krijgt u bezoek van een medewerker van de gemeente. Ook als op u de wachtlijst staat voor opname in één van onze verzorgings- of verpleeghuizen wordt u thuis bezocht. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. Vivantes of de gemeente neemt contact met u op om een afspraak te plannen.

 

Dringende vragen

Heeft u dringende vragen dan kunt u daarvoor terecht bij het WMO loket van uw gemeente. U kunt ook een afspraak maken met een klantadviseur of wijkverpleegkundige. Zij zijn goed op de hoogte van alle veranderingen, kunnen uw situatie in kaart brengen, u adviseren en/of op weg helpen. Zij zijn bereikbaar via tel. 046-411 35 00. Zij houden spreekuur in alle locaties en wijksteunpunten. De dagen en tijden vindt u hier.

 

Folders

Klik hier voor diverse folders met betrekking tot de veranderingen.