Ouderenzorg met toekomst

Week van de Medezeggenschap 10 t/m 17 maart 2014

Persbericht 04-03-2014

De centrale cliëntenraad van Vivantes organiseert in de week van 10 t/m 17 maart a.s. de ‘Week van de Medezeggenschap’. In acht locaties worden bijeenkomsten gehouden. De cliëntenraad wil in gesprek met klanten, hun mantelzorgers maar ook met andere mensen die direct betrokken zijn bij de zorg van ouderen. Het doel is om te komen tot nieuwe, beter passende vormen van inspraak en medezeggenschap.

 

Volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is de zorgaanbieder verplicht om een cliëntenraad in te stellen die de gemeenschappelijke belangen van klanten behartigd. Daarbij is van belang dat de raad samengesteld is uit een afspiegeling van de klanten populatie. De onderwerpen, waarover een cliëntenraad zich buigt, zijn zeer verschillend. Bijvoorbeeld de omgang met klanten door zorgmedewerkers, de kwaliteit van maaltijden, veiligheid, geestelijke verzorging, gezondheid, hygiëne, ontspanningsactiviteiten en klachtenregeling.

 

Huidige belangenbehartiging

Op dit moment worden de belangen van klanten en/of hun vertegenwoordigers van Vivantes vertegenwoordigd in cliëntenraden die verbonden zijn aan de diverse locaties en een overkoepelende centrale cliëntenraad. De verwachting is dat Vivantes in de toekomst uit twee bedrijfsonderdelen zal bestaan t.w. intramurale zorg in de vorm van verpleeghuiszorg Psycho Geriatrie / somatiek en thuiszorg met alle aanverwante producten. De nadruk zal steeds meer komen te liggen op het ondersteunen van ouderen in de thuissituatie. Daarin komt, nog meer dan voorheen, de samenwerking met en de ondersteuning van mantelzorgers onder de aandacht. Deze veranderingen en verschuivingen in de zorg vragen om andere, nieuwe vormen van inspraak en medezeggenschap die beter passen bij de toekomstige organisatie structuur.

 

Achterban raadplegen

Daarom gaat de huidige centrale cliëntenraad haar achterban raadplegen. Dat doet ze door, in samenwerking met het LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), de ‘Week van de Medezeggenschap’ te organiseren. In alle locaties worden bijeenkomsten gehouden waarvoor zowel klanten, mantelzorgers - familieleden als andere mensen die betrokken zijn bij de zorg van ouderen, zijn uitgenodigd.

 

Het uiteindelijke doel is om medio 2014 te komen tot een vertegenwoordiging waarin zowel voor klanten in de thuiszorg, als voor intramurale cliënten een kwalitatief goede medezeggenschap geborgd is.

 

Week van de Medezeggenschap

Datum maandag 10 maart 2014
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Oud Geleen - Peschstraat 2, Geleen
xx
Datum maandag 10 maart 2014
Tijd 18.30 - 20.30 uur
Locatie Olympiastaete - Olympiastaete 1, Geleen
xx
Datum dinsdag 11 maart 2014
Tijd 18.30 - 20.30 uur
Locatie Bunderhof - Beneluxlaan 1, Geleen
xx
Datum woensdag 12 maart 2014
Tijd 18.30 - 20.30 uur
Locatie Franciscus - Om de Toren 1, Geleen
xx
Datum donderdag 13 maart 2014
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Bloemenhof - Bloemenhof 1, Geleen
xx
Datum zaterdag 15 maart 2014
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Moutheuvel - Heerstraat-Centrum 45, Stein
xx
Datum maandag 17 maart 2014
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Locatie Urmonderhof - Urmonderhof 1, Urmond
xx
Datum maandag 17 maart 2014
Tijd 18.30 - 20.30 uur
Locatie Aelserhof - Aelserhof 1, Elsloo


De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Aanmelden is niet nodig.