Ouderenzorg met toekomst

Afbouw verzorgingshuisplaatsen Olympiastaete

Persbericht 28-01-2014

In verband met bezuinigingen van overheidswege bouwt Vivantes binnen een periode van twee jaar 44 verzorgingshuisplaatsen af. De locatie Olympiastaete krijgt op termijn een andere bestemming.

 

Net als alle andere zorgaanbieders in de regio wordt Vivantes geconfronteerd met bezuinigen. De regio Zuid Limburg heeft een opdracht om gezamenlijk honderden verzorgingshuisplaatsen af te bouwen.

 

Gefaseerde afbouw Olympiastaete

Voor Vivantes bedraagt de korting van het CZ Zorgkantoor in 2014 1,5 miljoen. Dit bedrag kan niet gehaald worden uit maatregelen zoals efficiënter werken of bezuinigen op inkoop. De organisatie ziet zich dan ook genoodzaakt tot een drastische maatregel. Alle verzorgingshuisplaatsen in de locatie Olympiastaete (Geleen Centrum) zullen vóór 1 januari 2016 verdwijnen. De huidige cliënten van Olympiastaete moeten allemaal verhuizen naar één van de acht andere Vivantes locaties. De afbouw vindt gefaseerd plaats op basis van natuurlijk verloop in de overige locaties. Dit betekent dat Vivantes op dit moment terughoudend is met het opnemen van cliënten van buitenaf (wachtlijst) om zo ruimte te creëren voor de 44 bewoners van Olympiastaete.

 

Minder medewerkers

Minder verzorgingshuisplaatsen betekent automatisch minder medewerkers. In totaal zullen binnen de locaties in 2014 en 2015 over heel Vivantes 25 voltijd banen verloren gaan. Omdat de organisatie, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, al geruime tijd geen vaste contracten meer heeft aangeboden, zullen er in principe geen gedwongen ontslagen vallen. Tijdelijke contracten worden niet verlengd. De medewerkers van Olympiastaete met vaste contracten krijgen een werkplek binnen een andere locatie of in de thuiszorg.

 

Vrijwilligers hard nodig

Naast ongeveer 50 medewerkers zijn binnen Olympiastaete ook 60 vrijwilligers actief. Zij ondersteunen bij het organiseren van activiteiten, helpen in de horeca of begeleiden individuele cliënten. De komende jaren zal er steeds meer een beroep gedaan moeten worden op mantelzorgers en vrijwilligers. Of er binnen Olympiastaete op termijn nog vrijwilligers nodig zijn, is afhankelijk van de nieuwe bestemming van de locatie. Vivantes hoopt dat de huidige vrijwilligers ook bereid zijn om vrijwilligerswerk te gaan verrichten in één van de andere locaties of wijksteunpunten.

 

Zorgwoningen

Direct aan de locatie Olympiastaete vast liggen 20 zorgwoningen. Ook wonen er veel senioren in de ernaast gelegen Professor Oudflat. De bewoners maken gebruik van thuiszorg van Vivantes maar ook van de faciliteiten in het gebouw zoals maaltijden, activiteiten of de kapsalon. Vooralsnog heeft het verdwijnen van de verzorgingshuisplaatsen geen gevolgen voor het aanbod. De zorg wordt geleverd door de thuiszorg, daarin verandert niets. Hoe het aanbod van andere producten en diensten gaat uitzien is afhankelijk van de nieuwe bestemming van het gebouw.

 

Langer thuis wonen

De afbouw van verzorgingshuisplaatsen in de regio betekent automatisch dat senioren langer thuis zullen moeten wonen of verhuizen naar een zorgwoning. Naast elke Vivantes locatie liggen zorgwoningen die verhuurd worden door verschillende woningbouwcorporaties. Vivantes verwacht in de toekomst meer thuiszorg te zullen gaan leveren. Momenteel worden plannen uitgewerkt voor het aanbieden van nieuwe producten, die de senior en mantelzorger beter kunnen ondersteunen in de thuissituatie.

 

Vervelend en ingrijpend

In verhouding tot andere zorgaanbieders zijn de gevolgen voor Vivantes minder dramatisch. Vivantes heeft in een vroeg stadium ingespeeld op de te verwachten nieuwe regelgeving. De organisatie neemt al geruime tijd geen mensen meer op met een lage indicatie (Zorg Zwaarte Pakket-ZZP 1 t/m 3). De korting van het CZ Zorgkantoor op de hoge ZZP’s is aanzienlijk lager dan op de lage ZZP’s.

 

Vivantes realiseert zich dat de nu genomen maatregel voor de cliënten van Olympiastaete zeer vervelend en ingrijpend is. Elke locatie heeft een eigen gezicht, een couleur locale, en cliënten maken vaak op basis daarvan een keuze voor een locatie. Ook medewerkers en vrijwilligers werken vaak al jaren in hun locatie en zijn eraan verknocht. Zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers van Olympiastaete zijn inmiddels geïnformeerd.