Ouderenzorg met toekomst

Novicare: grensverleggend in ouderenzorg

Vivantes heeft een eigen visie op verzorging en verpleging van cliënten. Wij leveren maatwerk. Dat betekent dat we ‘verantwoord afwijken’ van standaarden als dat beter is voor de cliënt.

 

Door de groei van het aantal verpleeghuisplekken ontstond binnen Vivantes de behoefte om deze visie ook binnen de ‘behandeling’ in het verpleeghuis door te voeren. Vanaf 1 april 2013 werken we samen met Novicare met betrekking tot de inzet van de 'specialist oudergeneeskunde' (voorheen - verpleeghuisarts) in de instellingen van Vivantes. Novicare is gespecialiseerd in de behandeling van mensen die complexe chronische zorg nodig hebben. Ook de huisarts kan de specialist ouderengeneeskunde van Novicare consulteren over de behandeling, de aanpak, of om een behandelplan op te stellen voor een niet in een instelling verblijvende patiënt. Novicare sluit als partner perfect bij Vivantes aan. Het is een open en transparante organisatie met jonge, enthousiaste en professionele medewerkers. Ze staan dicht bij de cliënt en volgen diens dagritme. Zo houdt de cliënt maximale regie over zijn eigen leven. 

 

Lees hieronder het interview met Novicare's vestingsleider Esther Coumans. 

 

 

Het multi disciplinaire team van Novicare: vlnr. Els Stouten (verpleegkundig specialist), Chantal van den Broek (diëtiste), Nancy Lenaerts (specialist ouderengeneeskunde), Marie-Louise Lotz (ergotherapeut), Vivian van de Korpu (fysiotherapeut), Vivianne Prevoo (GZ-psycholoog), Charlotte van Roij (logopediste).

 

Novicare: grensverleggend in ouderenzorg 

Vanaf april 2013 levert Novicare de complexe verpleeghuiszorg aan cliënten van Vivantes. Zowel in de verpleeghuizen als bij mensen thuis. Met een grensverleggende visie op ouderenzorg sluit deze zelfstandige behandeldienst naadloos aan bij de filosofie van Vivantes. “Samen willen we kleur geven aan het leven van ouderen”, zegt vestigingsleider Esther Coumans in Geleen.

 

Novicare bestaat uit een hecht team van behandelexperts: specialisten en verpleegkundig specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Professionals die gedreven worden door de overtuiging dat het anders moet in de verpleeghuiszorg. Persoonlijker. De cliënt centraal, niet de regels van het huis. Nancy Lenaerts, specialist ouderengeneeskunde, licht toe: “Doordat wij een zelfstandige behandeldienst zijn, kunnen we snel schakelen en inspelen op de veranderende zorgbehoeften van ouderen. We zijn innovatief, kijken naar de toekomst. Dat betekent dat we cliënten ook begeleiden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En als dat niet meer gaat, proberen we de overgang naar het verpleeghuis vloeiend te laten verlopen. Waar mogelijk laten we de cliënt zelf keuzes maken.”

 

Transparant

Met ruim honderd behandelexperts en vestigingen in Geleen, Helmond, Nijmegen en Utrecht is Novicare in ons land de enige zelfstandige behandeldienst die gespecialiseerd is in complexe verpleeghuiszorg. Zowel chronische zorg als acute behandelingen, in het verpleeghuis en aan huis. Vernieuwend is de manier waarop Novicare met Vivantes aan kwaliteit werkt. Vestigingsleider Esther Coumans: “We maken volledig helder en transparant hoe de behandelprocessen eruitzien. De afspraken worden vastgelegd en uitvoerig gemonitord en geëvalueerd. Met als enige doel om de zorg verder te verbeteren.” 

 

De professionals van Novicare werken ook voortdurend aan hun eigen ontwikkeling. “Ook daar maken we duidelijke afspraken over. Grensverleggend in verpleeghuiszorg kun je alleen zijn als je ook in je persoonlijke ontwikkeling de grenzen opzoekt. En dat doen onze medewerkers. Ze werken met lef en passie en zijn op de juiste manier ondersteunend aan de zorg. Waar mogelijk leggen ze vanuit de praktijk ook verbindingen tussen zorginstellingen. We moeten elkaar niet zien als concurrenten, maar kennis uitwisselen waar het kan. Dat heeft duidelijke meerwaarde, zeker omdat het aantal ouderen de komende jaren enorm toeneemt.”

 

Vivantes en Novicare hebben elkaar gevonden in de visie dat zorg het leven van ouderen niet in de weg mag staan. Het welzijn staat voorop. Nancy Lenaerts: “Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat de cliënt zijn wekelijkse kienmiddag moet missen omdat er dan toevallig een behandeling gepland staat.”

 

Wilt u meer weten over Novicare raadpleeg dan de webiste: www.novicare.nl.