Ouderenzorg met toekomst

Medewerkers Nedcar aan de slag bij Vivantes

De gemeente Sittard-Geleen gaat in samenwerking met de gemeenten in de regio de komende jaren zo’n 250 medewerkers van NedCar begeleiden en vrijwilligerswerk bieden. Mede daardoor kunnen deze medewerkers meteen weer aan de slag als medio 2014 de productie van auto’s hervat wordt. Een aantal medewerkers wordt binnen Vivantes te werk gesteld. Zij voeren ondersteunende taken uit die niet binnen de reguliere werkzaamheden van medewerkers van Vivantes vallen.


,,Sittard-Geleen heeft zich vanaf het eerste moment sterk gemaakt voor een doorstart van NedCar en de andere betrokken partijen aangespoord om hier ook aan mee te werken,” aldus wethouder Pieter Meekels (economie), die ook zitting had in de bestuurlijke kerngroep NedCar. ,,Hoewel de gemeente de kleinste overheidspartij is, ontlopen wij onze verantwoordelijkheid niet en leveren we, samen met de andere betrokken gemeenten een belangrijke bijdrage aan de doorstart van NedCar.”

 

Die bijdrage bestaat  uit het beschikbaar stellen van een vrijwilligerswerk voor zo’n 250 Nedcar-medewerkers die tot aan de daadwerkelijke doorstart van de fabriek op geen andere wijze werkzaamheden verrichten en een WW-uitkering krijgen. Het is belangrijk dat de medewerkers van NedCar werkfit blijven.

 

Concreet komt het er op neer dat de NedCar-medewerkers vooral aan de slag gaan in de openbare ruimte. Ze gaan aanvullende werkzaamheden doen die nu niet in de begroting zitten. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de activiteiten een maatschappelijke waarde hebben. Binnen Vivantes zullen zij met name binnen de diverse locaties een functie krijgen als huismeester.