Wijksteunpunten

Wijksteunpunten worden op steeds meer plaatsen opgezet als onderdeel van het beleid om ouderen en mensen met een beperking langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Ze vormen zowel een ontmoetingsplek voor ouderen en gehandicapten, als ook een plek waar senioren terecht kunnen voor informatie en advies. Kenmerkend voor een wijksteunpunt is dat zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijke een gevarieerd aanbod verzorgen. De gemeente Sittard-Geleen heeft een aparte website voor de wijksteunpunten: www.wijksteunpuntensittardgeleen.nl.

 

Vivantes neemt deel in de wijksteunpunten: